poj.TomSem THAILAND - TAJLANDIA

Są tu zamieszczone kieliszki z Tajlandii - 5 egz.
poj.TomSem


Tajlandia
Thailand -  SANRIO - 1
tailanadia
tailandia
strona B.strona B.strona B.
Thailand-Tajlandia Thailand-TajlandiaThailand-Tajlandia
 Mr.Men, Little Miss - SANRIO
 Made in Thailand 2014
 Mr.Men, Little Miss - SANRIO
 Made in Thailand 2014 
 Mr.Men, Little Miss - SANRIO
 Made in Thailand 2014 Tajlandia
Thailand -  SANRIO - 2
Sanrio-2Sanrio-2
strona A.strona A.
tailandiaSanrio-2
"Grumpy by name,
and owen more
grumpy by nature"
"Mr. Perfect was looking
more perfect than normal"
strona B.strona B.
Thailand-2
Thailand-2
 Mr.Men, Little Miss - SANRIO
 Copyright - 2015 THOIP
 Mr.Men, Little Miss - SANRIO
 Copyright - 2015 THOIP

ornament

Powrót do góry
Strona główna


1. Kieliszki świata

2. Kieliszki niesygnowane - Serie


3. Kieliszki niesygnowane - Single4./1 Kieliszki specjalne - Inne niż ceramiczne


4./2 Kieliszki specjalne - Figuralne ceramiczne


4./3 Kieliszki specjalne - Ceramiczne inne


5. Kieliszki w kompletach


6. Przyprawniki 

7. Kontakt